அவசர, உடையும் செய்தி! கிருபாச்சாரியரும் துரோணாச்சாரியரும் பீஷ்மரும் க்ருஷ்ணரும்…

August 8, 2019

…கொள்கைக் கூட்டணி அமைத்து – நம் பெரும்பேராசான் ஜெயமோகனுக்கு, நாத்தழுக்க, கண்ணீர்மல்க எழுதியுள்ள விரக்தி வாசகர் கடிதம்! :-(

…. “இனிய ஜெயம்,

முதற்கண், அனாதைகளாக, பொருட்படுத்தப்படாமல் அலைந்துகொண்டிருந்த எங்களுக்குப் பேரும்புகழும் வாங்கிக்கொடுத்தமைக்கு உங்களுக்கு, அடிமைகளாகிய எங்களின் மனங்கனிந்த நன்றி!

ஆனால், பெரும்பேராசானே! உங்களால் வீரத்தால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு இதுவரை நாங்களும் எங்கள் குலத்தினரும், வெண்முரசில் சந்தித்திருக்கும் கொடூரச் சோதனைகள் போதாவா? உங்களுக்கு, இன்னமும் திருப்தி ஏற்படவில்லையா? மனமிரங்கவே மாட்டீர்களா? நாங்கள் என்ன குற்றம் செய்தோம் எனத் தெரிவிக்காமல் எங்களை சித்திரவதைப் படுத்துவது, ஆச்சாரியரான உங்களுக்குத் தகுமா? எங்களைத் தயைசெய்து, இனிமேலாவது விட்டுவிடுங்கள்!

எங்கள் வயோதிக காலத்தில் எங்களை இப்படி ஹிம்சைப் படுத்தி எடுக்காமல், அலைக்கழிக்காமல் அங்குமிங்கும் அதுவன்றிப் பிறிதொன்றில்லாமல் கானகத்தில் தடாகத்தில் மலையில் அல்லாடவிட்டு, தரையில் வானத்தில் மரத்தில் அறைந்து, ஆகச் சிறந்த தூயதமிழில் முழ நீளத்துக்குப் பேருரை அளிக்கச் சொல்லாமல், காலாகாலத்தில் நாங்கள் போய்ச்சேர எங்களுக்கு, உங்கள் அனுமதி தேவை!

எங்களை மன்னித்தருளுங்கள், வெண்முரச சம்சார சாகரத்திலிருந்து எங்களுக்கு மோட்சம் அளியுங்கள்… எங்களுக்கு விடுதலை உண்டா?

என ஆரம்பித்து சுமார் 20000 வார்த்தைகளுக்கு மட்டும் நீளும் இந்த ‘தனிச்சுற்றுக்கும் தலைச்சுற்றுக்கும் மட்டும்‘ சோக காவியக் கடிதத்தின் ஒரு நகல் என்னிடம் கிடைத்திருக்கிறது.

ஆனால், அதனைப் பதிப்பிக்கப் போவதில்லை. ஏனெனில் அது அறமற்ற செயல். மன்னிக்கவும்!

7 Responses to “அவசர, உடையும் செய்தி! கிருபாச்சாரியரும் துரோணாச்சாரியரும் பீஷ்மரும் க்ருஷ்ணரும்…”


  • Sir, is this anyway relevant to Krupacharya or Bhishma or their sad persecution by Jeyamohan? Do you have ANY heart?? (I kinda know that ‘medium’ lad though. Sweet chap.)

   Thanks anyway, but then, I NEVER worked for IBM. (in fact, in my wasted days of youth, I refused a good offer from them because they had actually collaborated with Nazis and (I think!) they donated a good amount to Hitler. ISTR that one of their execs actually wrote a cheque or something! But, am not so rabid now or so I think.

   But – I also know who you are, so please avoid posting irrelevant stuff here. Thanks. I will place a supari on you otherwise.

   __r.

   • EZHARAI Says:

    Sorry. Mannnichirunga.


   • Hey, it is fine. ISTR that I had read it an year back or so. Must say, I blushed on my first reading of it because, I know that I know me very well. But, I also like fiction, oh what to do! ;-)

    I think he is an enthusiastic youngster – but he does not know me much at all – and my ‘other’ haughty side, though I recall that he had once sweetly sent me some Pravachan CDs of Velukkudi Krishnan and all that. (4/5 years back??)

    Perhaps now that I lambast Jeyamohan (IMO, correctly & well-deservedly) quite frequently, eventually he may not like me and may even write a couple of negative statements. Par for the course, of course! Either way, he has a right to write to his opinion.

    Given enough time, the OTHER shoe always falls, eh? ;-)

    BFN, take care.


 1. //eventually he may not like me and may even write a couple of negative statements.// :-) ;-)


  • Oh well.

   Dear Venkatraman, thanks for that offendingly sweet write-up, but what I hinted at, is also a distinct possibility, yeah? :-)

   We all grow up, grow down and grow in all kinds of directions. No value judgement here. We are all always limited by our current levels of perception, and in the end, there is hopefully some semblance of reasonable wisdom or by default, death. Oh the relief.

   It is not that I hate Jeyamohan – I know that he is the only guy (that is, among fiction/auteur-type people who prolifically write in our Tamil as of now) who even makes any sense or even has some semblance of quality. Look at others – scumbags like S.Ramakrishnan and Charunivedita types. (…in this context, am not referring to people like Nanjil Nadan, Venugopal, Arunn Narasimhan et al – they are a class apart, though they are not, unfortunately, prolific; of course there could be many more, but I am ignorant ol’ man, oh what to do…)

   All I am requesting for is, as a paying customer, a cognoscente at that — for some reasonable sense of quality, checking out of the facts of what one is saying, not use worn-out phrases and not to encourage mediocrity – most importantly, NOT to spread uncalled for slander/rumors about folks who cannot respond, because they are long since dead. Are these too much to ask for? YMMV.

   So.

   And yes. Many of what you say about me are your opinions and I may not may not be true to them – most likely, the latter. But YMMV again.

   But I have one request wrt to a info-bit there – I never worked for IBM in my life, even as a subcontractor, though I have extensively used old/mainframe IBM systems in the misty days of the past. Please correct your description, not necessarily limited to this.

   Thanks so much, you are a sweet guy. And, I am not all that great as you make me out to be. Am not saying this with a false sense of humility or for that matter as a segue-way in to fishing for compliments. I kinda NO myself.

   Take care and all power to you.

   __r.


   • Ram,

    I remember reading this from Badri’s blog (but even after searching many times & many combinations), I could not find this. Edited that post. And I know you will not hate (not only JeMo but also those who criticise) as you’re the one who don’t hold any grudges (that’s how I perceive your personality).

    Thank you, sir!


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s