தலைகீழ் தேதிவாரியாகப் (புதிது மேலே, பழையது கீழே) பதிப்பிக்கப் பட்ட இடுகைகள் – கல்வி, அறிதல் போன்றவை பற்றியவை…

One Response to “‘கல்வி,’ இளைஞர்கள், கவலைகள், நம்பிக்கைகள்…”

  1. Anonymous Says:

    சுய அலசல் வினா விடை மூலம் செய்தது அற்புதம். “கற்றது கைமண்ணளவு” இது நம் மனித குலத்துக்கு மாறா உண்மை. கல்வி என்பதற்கு விளக்கம் கடலளவு செல்கிறது. ஆசு+இரியர் குற்றத்தை நீக்குபவராக இருக்க ‘முழுதும் கற்றனமென்று களியற்க’ என்பதுபோல் களி கொள்ளாமலிருக்க …….


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s