தலைகீழ் தேதி (புதிது மேலே, பழையது கீழே) வாரியாகத்  திமுக மற்றும் அதன் தலைவர்கள், அவர்களின் கொள்கைகள்(!) மீதும்,  அவர்களின் கூட்டாளிகளின் மீதும் விமர்சனம் வைக்கும் இடுகைகள்...

One Response to “திராவிட (எதிர்ப்)பக்கங்கள்… (01/07/2015 வரை!)”

  1. Sreedhar Says:

    Ellam namma thalayezhuthu.


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s