மூன்று விசித்திரங்கள் + ஒரு சித்திர விமர்சனம்

June 28, 2019

3 Responses to “மூன்று விசித்திரங்கள் + ஒரு சித்திர விமர்சனம்”

  1. A. Seshagiri Says:

    இப்படி அரை நிர்வாண படத்தை போட்டு அரைகுறை விமர்சனம் செய்யாதீர்கள் என்று பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்😀😀😀

  2. A. Seshagiri Says:

    இப்படி அரை நிர்வாண படத்தை போட்டு அரைகுறை விமர்சனம் செய்யாதீர்கள் என்று பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்😀😀😀


  3. […] கூச்சம் தருமளவுக்கு எழுதப்படும் புளகாங்கித வாசகர் கடிதங்களைப் பதிப்பிப்பதை முடிந்தால் […]


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s