ஹோமர்-ன் காவியங்கள்: இவற்றை, நான் (கொஞ்சமாவது) புரிந்து கொள்வதற்கு உதவிய புத்தகங்கள்

October 13, 2013

ஹோமர்: இலியட், ஆடிஸ்ஸி – சில குறிப்புகள்   படித்தீர்களா? (அதில் ஒரு விஷயம் எழுத மறந்துவிட்டேன் – அந்தப் பேச்சுகள் ஆங்கிலத்தில்தான் இருந்தன – அதாவது குறுந்தொகை + புறநானூறு குறிப்புகளைத் தவிர)

எனக்குத் தெரிந்து, மேற்கண்ட குறிப்புகளைப்  பார்த்த படித்த  இரண்டே பேர்களில் ஒருவர் எனக்கு உதவியாக இருந்த புத்தகங்களின் ஜாபிதாவைக் கேட்டிருக்கிறார். ஆக, அதனைக் கீழே கொடுக்கிறேன்; எனக்கு எப்போதுமே, ‘யாம் பெற்ற பேறு, பெருக இவ்வையகம்’ தான். ;-)

Here goes that list of ‘those 14 books’:

 1. A short history of ethics: a history of moral philosophy from the Homeric Age to the twentieth century / Alasdair C MacIntyre / Routledge / 1998
 2. Homeric Moments: Clues to Delight in Reading the Odyssey and the Iliad / Eva Brann / Paul Dry Books / 2002
 3. A Handbook of Greek Literature: From Homer to the Age of Lucian /  H. J. Rose / Bolchazy-Carducci Publishers/ 1950
 4. All Day Permanent Red: An Account of the First Battle Scenes of Homer’s Iliad / Christopher Logue / Farrar, Straus and Giroux / 2003
 5. Ancient Anger: Perspectives from Homer to Galen / Susanna Braund, Glenn W. Most / Yale University Press / 2004
 6. Ancient Greece: From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer / Sigrid Deger-Jalkotzy, Irene S. Lemos / Edinburgh University Press / 2006
 7. Christianizing Homer: The Odyssey, Plato, and the Acts of Andrew / Dennis R. MacDonald / Oxford University Press / 1994
 8. Commentary on Homer’s Odyssey / Heubeck A., West S., Hainsworth J.B. / Clarendon Press / 1988
 9. Does the New Testament Imitate Homer?: Four Cases from the Acts of the Apostles / Dennis R. MacDonald / Yale University Press / 2003
 10. Entering the Agon: Dissent and Authority in Homer, Historiography, and Tragedy/ Elton T. E. Barker / Oxford University Press / 2009
 11. Greek Laughter: A Study of Cultural Psychology from Homer to Early Christianity    / Stephen Halliwell / Cambridge University Press    / 2008
 12. Helen of Troy: From Homer to Hollywood / Laurie Maguire / Wiley-Blackwell / 2009
 13. History and the Homeric Iliad    / Denys L. Page / University of California Press / 1959
 14. A Narratological Commentary on the Odyssey/ Irene J. F. de Jong / Cambridge University Press / 2001

Apart from the above, there were a few more (=many more) books (which I did not plan to ‘read’  from end to end), but this listing damn thing is becoming tedious.

But, Oh, the BIG o GOD! Let me confess that I even browsed thru’ some silly comics, to get some flippant  perspectives – oh what a fall man, what a fall!

But,  my basic Homeric texts were the ones published by the Loeb Classical Library.

*phew*

.. Am glad that you asked – not really, um – OK, but, in future, please, do NOT, ask for such listings…

OhMyGawd, the great Zeus!! My ship of the day is already listlessly listing… Poseidon, here I come…

8-)

2 Responses to “ஹோமர்-ன் காவியங்கள்: இவற்றை, நான் (கொஞ்சமாவது) புரிந்து கொள்வதற்கு உதவிய புத்தகங்கள்”


 1. மிக்க நன்றி. எதிர்பார்தது போல இவை எல்லாமே புதுசாக உள்ளது. :-) + நான் படித்த அந்த இரு ஆங்கிலப் புத்தகமும் (Illiad by Homer and ‘myths and legends of ancient Greece and Rome’) இங்கு இந்த 14-ல் இல்லை. :-)


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s