English, Britain, America, Milkyway, Galaxy, Sanskrit, Internet என அனைத்துமே தூய தமிழ் வேர்ச்சொல் கொண்டவை, தமிழர் பண்பாட்டை நிறுவுபவை – மொழியாராய்ச்சிக் குறிப்புகள்

June 15, 2022

#தமிழேண்டா! 💪🏿

1

அன்பர், என் தற்போதைய பெரும்பேராசான் ‘வினோத்குமார் பசுபதி’ அவர்கள், நேற்று, எனக்கு ஒருமாதிரி தமிழ் வேர்ச்சொல் பாலபாடம் எடுத்துள்ளார்.🙏🏿

இந்தக் கொடூரத் தண்டனைக்கு நான் இப்படியொரு ட்வீட்டைப் போட்டு என் இழிதகுதியை மேம்படுத்திக் கொண்டேன் எனவும் குறிப்பிடவேண்டும்.

ஆனால் ஏழரைகளே! இப்படிப்பினைக்கு நான் எம் தற்காலப் பெரும்பேராசானுக்கு நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன்,

ஆகவே என் பெரும்பேராசானுக்கு என் பங்குக்கு மொழியாராய்ச்சியைச் செய்து அவர் பாதாரவிந்தங்களில் சமர்ப்பிக்கிறேன். இவற்றில் ஏதேனும் பிழை இருந்தால், என்னைத் தடுத்தாட்கொண்டு ரட்சிப்பார் எனவும் நம்புகிறேன்.

நன்றி.

2

ஆம்.

உலகத்தின் ஆதிப்போதிப் பொதுமொழி, தமிழ்.

ஆகவே நான் மனமகிழ்.

இனி, ஒவ்வொன்றாக, ஐயந்திரிபற – சில, முக்கியமான, உலகெங்கும் புழக்கதிலிருக்கும் ஆங்கில வார்த்தைகளையும் அவற்றுக்கான தமிழ்மூலங்களையும் பார்க்கலாம்…. இவ்வுலகமே, நம் தமிழ், உலகத்துக்குக் கொடுத்த கொடைதான் என நிறுவலாம். சரீங்க்ளா?

English

= Eng + li + sh =  இங் + ல்லை + சூ. அதாவது, = இங்கு + இல்லை + சூ.

செயல்முறை விளக்கம்:  மரத்தமிழன், சூ என்று சொல்லி அதனைச் சங்ககாலத்தில் முறத்தால் அடித்து விரட்டி விட்டதால், அந்த மொழி இங்கு இல்லாமல் இருந்தது. ஆகவே.

Britain

= பிரித்தேன்.

செயல்முறை விளக்கம்: மேற்படி இங்குஇல்லைசூ மொழி பேசும் ஆரியர்கள், பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியில் வல்லவர்கள், எதைக் கண்டாலும் ‘பிரித்தேன்’ என உரக்கச் சொல்லிப் புளகாங்கிதமடைந்தவர்கள். ஆகவே, பிற்காலத்தில் வந்த முற்காலத்து மும்முடிராயச் சோழர்களால் ‘பிரித்தேன்’ என்றே விளிக்கப் பட்டனர். அது அப்படியே நிலைத்துவிட்டது.

America

=  Amer + ica =  அமர் + இ(ரு)க்கை.

செயல்முறை விளக்கம்: சங்ககாலத் தமிழன், பாண்டியன் குறுஞ்சோற்று உதியன் சேரச்சோழனானவன், பண்பு மிக்கவன். குறுமதியாளர்களான, இங்குஇல்லைசூ மொழி பேசும் கொடிய கயவர் பிரித்தேன் தேசத்தவர் இங்கே படையெடுத்து வந்த போதும் அவர்களை வென்று புறமுதுகிட்டோடச் செய்தாலும் – அவர்களின் ராக்கதத் தலைவன் சுள்ளிவாய்க்கால் சுற்றத்துடன் சரணடந்தவுடன், “வா, இந்த  இருக்கையில் அமர்” என்று மரியாதை கொடுத்தவன். ஆகவே அந்த ராக்கதத் தலைவன் அரசாண்ட பகுதியே பிற்காலத்தில் அமெரிக்கா என வழங்கலாயிற்று என்பது ஆன்றோர் அருள்வாக்கு.

Milkyway

= Milky + way = மில்கி வே = மிளகு + வே = மிளகு + வேந்தன்.

செயல்முறை விளக்கம்: சங்ககாலத் தமிழர்கள், தமிழ் வேந்தர்கள் உலகெங்கும், திக்கெட்டிற்கும் மிளகு ஏற்றுமதி செய்தவர்கள் என்பது தெரிந்ததே. ‘மிளகின்றி அமையாது உலகு.”

இதில் நம்மில் பலரும் அறியாத விஷயம் என்னவென்றால், அவர்கள் அண்ட சராசரங்களுக்கும் அதனை ஏற்றுமதி செய்து மிளகுவேந்தர் எனப் புகழ்பெற்றதுதான். அதன் காரணமாகவே, அண்டத்தில் நாம் வசிக்கும் கேலக்ஸி, மிளகுவே என அழைக்கப்பட்டுக் காலப்போக்கில் மருவி உருவப்பட்டு மில்கிவே ஆனது என்பதைத் தொல்காப்பியரே சொல்லியிருக்கிறார் எனக் #கீழடி ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.

இந்த கேலக்ஸி Galaxy என்பதுமே தமிழ் வேர்ச்சொல் கொண்டதுதான்.

Galaxy

= கல + கச்சி.

செயல்முறை விளக்கம்: ஆதிபோதித் தமிழன், கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்திலிருந்தே விண்வெளிக் கப்பல்களைக் கட்டி அண்டமெங்கும் அனுப்பியவன். இப்போது காஞ்சீபுரம் என அழைக்கப்படும் ‘கச்சி’ பகுதியில் தான் தமிழன் விண்வெளி’கல’ங்களைக் கட்டமைக்கும் ஆதித் தொழிற்சாலையை அமைத்திருந்தான் என்பதற்கு இந்த கலகச்சி சான்று என்பது இளம்கொழுக்கட்டையார் உரையில் இருக்கிறது.

Sanskrit

=   San + sk + rit = சன + இஸ்கு + இருட்டு. = சன(ங்க்ளை) + இஸ்(துக்கினு) + இருட்((டிலிருந்து).

செயல்முறை விளக்கம்: புற நானூற்றுத் தமிழன், அக நானூற்றுத்தமிழனாக இருந்த காலத்திலேயே எட்டையும் தொகைத்தவன், பத்தையும் பாடியவன். ஆகவே அவன் சமசுகிருதத்தைக் கீழ்மையாகக் கருதியது வெகுவாகப் போற்றத் தக்கது. அதன் காரணத்தினாலேயே அவன் அதற்கு ஸான்ஸ்க்ரீட் எனக் கான்க்ரீட்டாகப் பெயர் வைத்தான். அதாவது அம்மொழி பேசும் உலுத்தர்களை, அந்த “சனங்களை இருட்டிலிருந்து இஸ்துக்கினு வாங்கடே” என தம் களப்பணியாள வீரவாளர்களிடம் ஆணையிட்டு விண்ணை மிதித்து எக்காளமிட்டுச் சொன்னான். ஆகவே.

Internet

= Inter net = இந்டர் + நெட் = இந்திரன் + நெட்டு = இந்தி + ரன் + நேற்று (அல்லது) இம் + திறன் + நேற்று.

செயல்முறை விளக்கம்: இந்தி அரக்கியை கடந்த காலத்திலேயே ஓடவோடத் துரத்தி விட்டோம் என, உலகமெங்கும் பறைசாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த இன்டர்னெட் என்பது தமிழர்களால், முக்கியமாக கஜேந்திரன் அய்யாத்துரை & ஷிவா அய்யாதுரை போன்ற உன்னத ஆய்வாளர்களால் உருவாக்கப் பட்டது.

இதனை இன்னொரு வழியாகவும் புரிந்துகொள்ளலாம்; அதாவது இம் + திறன் + நேற்று. இந்த இன்டெர்நெட் தொழில் நுட்பத்தை உருவாக்கி உபயோக்கும் திறனை முன்னெப்போதே அல்லது சங்ககாலத்திலேயே எங்கள் தமிழக் குடிகள் அடைந்துவிட்டோம் என உலகத்திற்கே பிரகடனம் செய்வதாகவும் கொள்ளலாம்.

3

ஏறத்தாழ, அனைத்து உலக மொழி வார்த்தைகளுக்கும் இப்படியே ஆணித்தரமாகத் தமிழ் வேர்ச்சொற்களையும், மூலங்களையும் சொல்லலாம், ஆதாரபூர்வமாக ஆதார் எண்ணுடன் அவை அனைத்தையும் பிணைக்கலாம்…

அதுமட்டமல்ல – இப்பேரண்டத்தின் எந்த முடுக்கில் நுனியில் மொழி எனவொன்று இருந்தாலும், அதற்கும் வேர்ச்சொற்கள் தமிழிலிருந்துதான் சென்றிருக்கும், இனிமேலும் செல்லும் என்பது தான் நடப்பியல் உண்மை.

…ஆனால், பாவி ஆரியர்கள், வம்ப மோரியர்கள், மாங்காய் வடுகர்கள், தம்பீமடுக்கள், மூன்றுசதவீத நூலர்கள், திருப்பூர் பனியர்கள், காவி சங்கிகள், சூதுச் சகுனிகள், விலைபோய்விட்ட எட்டப்பர்கள் – பொன்னேட்டில் பொறிக்கப்படவேண்டிய நம் பண்டமிழ் வரலாறுகளை மறைத்து இருட்டடிப்பு செய்துவிட்டார்களே! ஐயகோ!!

…நிற்க நிலமில்லாமல், மொழியியல் வரலாறுகள் உட்பட அனைத்தையும் இழந்து விட்டு, ஒடுக்கப்பட்டு, நசுக்கப் பட்டு, தேய்க்கப் பட்டு, புதைக்கப் பட்டு நிற்கிறானே  எம் பாவப்பட்ட தமிழன் என்பதை நினைத்தால்…

நெஞ்சு வேகிறதே… ஞ்சு குமைகிறதே! ய்யே அப்பா! :-(


இந்த ஆய்வுக் கட்டுரைக்காக, நான் பலருக்கும் கடமைப் பட்டிருக்கிறேன்.

நன்றி: அயோத்திதாசர், ஜெயமோகனார், தேவநேயப் பாவணர், ரவிசங்கரர் ‘கேஆரெஸ்’ கண்ணபிரானார், சீமாரார், மன்னர் மன்னன், பாரி சாலன், எஸ் ராமகிருஷ்ணன், #பேசுதமிழாபேசு யூட்யூப் சேன்னலில் ‘விடயம்’ என நொடிக்கொரு முறை (சங்ககால) பாண்டித்யத்துடன், முந்தைய இரவில் தூக்கம்வரும்போது படித்த புத்தகத்தின் வழியாக சிடுக்கலான விஷயங்களையும் எளிதாகப் புரிதலுற்றுக் குறிப்பிட்டுப் படுதெகிர்யத்துடன் பேசும் மாதவிடய் வீரஇளைஞர். (பெயர் தெரியவில்லை)

நன்றி: இன்று அதிகாலையில், என்னைத் தூங்கவிடாமல் பாடுபடுத்தி இவ்வாராய்ச்சிக் கட்டுரையை யாக்கச் செய்த கொசுக்கள்.

நன்றி: மிக முக்கியமாக, என் பெரும்பேராசான்  விநோதக்குமாரர் பசுபதியார் அவர்களுக்கு!

6 Responses to “English, Britain, America, Milkyway, Galaxy, Sanskrit, Internet என அனைத்துமே தூய தமிழ் வேர்ச்சொல் கொண்டவை, தமிழர் பண்பாட்டை நிறுவுபவை – மொழியாராய்ச்சிக் குறிப்புகள்”

 1. Balaji Says:

  திரை தள்ளிவிட்டது. sorry. நுரை தள்ளிவிட்டது ஐயா!

 2. Vijay Vanbakkam Says:

  தமிழ்நாட்டில் மொழியியலை அறிவுபூர்வமாக, புறவயமாக, உலக மொழியியல் நெறிகள் அடைப்படையில் அணுகுவது சுத்தமாக அழிந்துவிட்டது. திராவிட இயக்கத்தின் இன வெறி, மொழி வெறி, கிணற்றுத் தவளைத்தனம் இதற்கு காரணம்.

  In Tamilnadu , etymology has become backscratching by other means

 3. Aathma Says:

  Sanskrit too can be equally notorious..

  Australia – Asthralaya
  Newzealand – Nava+Sheela+Desam

 4. Sesha a.seshagiri Says:

  மாதவிடய் இளைஞர் “பேசுதமிழா பேசு” You Tuber மகிழன் என நினைக்கிறேன்.
  அப்புறம் இதனால் நம்ம ‘அமெரிக்கை நாரயணனுக்கு’ எந்த பாதிப்பும் இல்லையே ?😆😆


  • மகிழன் என்பது மஹிஷன் என்பதன் தமிழ்ப்பெயர்த்தலா?

   மற்றபடி, அமெரிக்கை நாராயணன் விடயம் ஏதென அறியேன். ப்ளடி  ஆளைவிடும்.


மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s