2021 தோல்விக்குப் பின்… திமுகவுடன், தமிழகமும் பிளக்கிறது!

April 22, 2021

2013லேயே ஆரூடம் கூறப்பட்டது அண்ணாத்தேயால்… மேலதிக விவரங்களுக்கு.

மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s