“தயைசெய்து எங்களுக்கு உதவி செய்வதை நிறுத்தவும்”

March 12, 2017

அண்மையில் படித்த பல புத்தகங்களில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது இது.

ஜேஸன் ரைலி அவர்களுடைய – Please Stop Helping Us: How Liberals Make it Harder for Blacks to Succeed – புத்தகத்தை நான் வெகுவாகப் பரிந்துரைக்கிறேன்; அதாவது, மூளையும் சிந்திக்கும் திறனும் சமனமும் மிகுந்தவர்களுக்கு மட்டும்.

ஏனெனில் படிப்பதற்குச் சுளுவான நடையில், தரவுகளுடனும் ஆணித்தரமான விவாதங்களும் கொண்டுள்ள அரசியல்சரியற்ற பார்வையைக் கொண்டிருந்தாலும் – கண்ணியத்துடனும் கவனத்துடனும் எழுதப்பட்டுள்ள புத்தகம்தான் இது. மேலும், லிபரல்களை அவர் கேலி செய்யவில்லை – அவர்களுடைய பார்வைகளைக் குறித்த தம் வருத்தங்களைத் தான் தெரிவிக்கிறார். ஏனெனில் நம்முடைய செல்லங்களான இந்திய லிபரல்களை முன்வைத்து அவர் எழுதவில்லை. :-)

இதன் முடிவுரையிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியைக் கீழே கொடுத்திருக்கிறேன்:

Liberalism has also succeeded, tragically, in convincing blacks to see themselves first and foremost as victims. Today there is no greater impediment to black advancement than the self-pitying mindset that permeates black culture. White liberals think they are helping blacks by romanticizing miscreants. And black liberals are all too happy to hustle guilty whites. The result, manifest in everything from black studies programs to black media to black politics, is an obsession with racial slights real or imagined.

பலப்பல வருடங்களாக பலவிதமான சூழல்களிலிருந்து வரும் குழந்தைகள் — இளைஞர்களாக எப்படி மாறுகிறார்கள், தங்களை எப்படி வரித்துக்கொள்கிறார்கள், தமக்கு உள்ள சந்தர்ப்பங்களை/வாய்ப்புகளை எப்படிப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறார்கள் என்பதை சிலசமயம் ஆச்சரியத்துடனும் பலதடவை விசனத்துடன் பார்க்கும் வாய்ப்புப் பெற்றிருக்கும் எனக்கு – இம்மாதிரியொரு புத்தகம் இந்தியச் சூழலில் வைத்து எழுதப்பட்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்கிற அங்கலாய்ப்பைத் தவிர்க்கமுடியவில்லை.

ஆனால் — இம்மாதிரியான பாடுபொருள் கொண்ட ஒரு புத்தகம் தப்பித்தவறி பதிப்பிக்கப் பட்டால்,  உடனடியாக (படிக்காமலேயே) எரிக்கப்படும் என்றும் தோன்றுகிறது.

(முடிந்தால் இதற்கு ஒரு அறிமுகம் எழுதவேண்டும்; ஆனால் இப்போதைக்கு நான் பரக்கத்அலிதாசன் மட்டுமே!)

மேற்கண்ட பதிவு (அல்லது பின்னூட்டங்கள்) குறித்து (விருப்பமிருந்தால்) உரையாடலாமே...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s