சோக நிகழ்வு குறித்த பாதுகாப்புச் செயற்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, கண்டகண்ட திராவிடமாடல் தொழில்முறை திருட்டுக் கழுதைகளும் ஊடகப்பேடித் தமிழ் நிருபர்களும் அவசரமாக ஓடிவந்து பிணங்களில் இருந்தும் அடிபட்டவர்களிடம் இருந்தும் நகைகளையும் பிற விலையுயர்ந்த பொருட்களையும் கொள்ளையடிப்பதை வேறு, இந்த ஒடிஷா காவல்துறை தடுக்கவேண்டும். பாவம்.

திராவிடமாடல் ஆட்சி செய்தால், பிணம்தின்னும் தரித்திரங்கள், வேறென்ன சொல்ல. Read the rest of this entry »

செய்திகளை முடிந்தபோதெல்லாம் முந்தித் தருவது ஓத்திசைவுடீவியன்றி, பிறிதொன்றுமில்லை… Read the rest of this entry »

This is not necessarily a commentary on the current affairs, namely – the narrative wail that: ‘Sengol/Chengol/Scepter handing over ceremony in 1947 is/was feudal, despicably anti-progressive, unacceptable & anyway, was totally fabricated…’

-0-0-0-0-0-

Ma: Dei Ramaswamy… Come here, I want to show you how your Appa looked like in an old photo… come, come…

LeLi: Oh come on, amma – am tired and sick of your nostalgia; you are always loopy and narrate the same story a gazillion times. In any case, how can I be sure that he was indeed my appa?

Ma: What? Have you gone mad or what?

LeLi: What what?? It is you – who is senile and downing tablets forever counting your days, not ME! It is YOU who is nuts…

Ma: Ayyo! It is my karma. All purva-janma papa. That, I have to listen to all this!

LeLi: See, I only have high sugar, high BP, high hypertension, deafness, NDTV, TheHindu, dravidianism, liberalism & youtube channel subscriptions. Otherwise I am fine. Look at you, you can’t even walk. You wobble & waddle like a duck.

Ma: Ishvara! You should take care of yourself, you are also ageing. In any case, I hope to die before you… Hope Sri Rama blesses me with your long & healthy life…

LeLi. Enough of advice and sentimental maudlin nonsense, you take care of yourself first… But, you can’t even do that…

Ma: True, I should… Agree that this argument started only because I wanted to show you a photo of the wedding day of your father and I. I am really sorry about it…

LeLi: I have seen it umpteen times, am sick and tired of the whole thing! You start the WHOLE thing and then apply reverse gear! How am I to cope with this?

Ma: You know, we got married in 1947, the day of Indian independence? The photo is the proof of it. We had both pinned the Indian flag to our kalyana-dress, see see…

LeLi: Look, don’t get me started AGAIN! Photos can be photoshopped. Understand some technology at least!

Ma: What? What is that? We never shopped or anything. In those days there were only local Nadar provision shops… what are you saying!?

LeLi: For you ‘WhatsApp University’ people, nothing can be taught. I should have known better than to have a mother like you…

Ma: Dei… Just look at this photo… you know, your appa wore the flag upside down and I had to discreetly correct him, heh heh…

LeLi: What HEH HEH! What is the PROOF that he was MY dad? Some old pig-eared grainy photo? What the hell!

Ma: Ayyo, Deivameh! Isvara! What has happened to my Son, is he feverish?

LeLi: No. I am not running temperature. But am angry that, there is NO proof that he was my real Appa, my truthful biological father – though you were indeed my Amma, perhaps

Ma: Ayyo! What happened to my son today? How can you demand proof for this! Don’t you have any sense of shame?

LeLi: Why not? We scientifically minded people, only believe-in those things based on evidence…

Ma: Here is the old yellow-pink wedding invitation; you know, the wedding happened in Pazhani? Before and after Kalyanam we prayed to Bhagawan Muruga… Gnyana panditha he is…

LeLi: What is this stupid piece of crazy shit?! Even this can be photoshopped! Bah!!

Ma: What is this shop you keep talking about…I  don’t understand!

LeLi: It is my misfortune that I have a mother who doesn’t understand the basics of Technology. See Amma, what is the proof that HE was my bloody Appa??

Ma: What proof can I give, I used to wear a Mangalya Sutra, and that is there in the Almirah somewhere… Good that your Appa passed away many years ago! He doesn’t have to listen to all this … kashta kaalam… what to do…

LeLi: How can your thaali or mangalyam be a proof for my biological father?

Ma: What? May be I can ask my brother and tell you his personal experience of the wedding, its details etc? Hope he remembers, he has Alzheimers…

LeLi: No. We nitpicking & dazzlingly brilliant people do not operate based on mere anecdotal evidence…

Ma: May be, I can give you a testimony from the Sastrigal who conducted our wedding rituals? Fortunately he is still alive & taking care of himself in our ancestral village near Gobichettypalayam – his sons have all passed away, and grandchildren are all well-settled in america, canada and australia…

LeLi: How many times should I tell you – how can a simpleton crossbelt kudumi be a proof! That too to scientifically determine my parentage? That too after so many years?

Amma: Oh no… How am I EVER going to convince my own son that he is indeed my own son! I can’t even cry because… …

LeLi: Look here Amma, I am saying this for the last time… I want to know the correct details of my real, biological father, not someone I have merely been told is my father without any evidence whatsoever… the days of meaningless traditions and superstitions are over… I need solid, clear & independently verifiable proofs for the following:

1. DNA certificate (from an internationally accepted labs) to prove that my ‘father’ was actually born of his parents, to claim a certain lineage (one has to do a thorough job, you see…)

2. Photo IDs of them – along with proofs of residence.

3. DNA certificates of yours and that of my ‘father.’

4. If DNA certificates can’t be given (see, I am quite a reasonable man…) then:

 a. Sworn affidavits from other people who have actually seen you and your ‘partner’ getting into the bedroom together & leaving it, assuming that there was no one else already in that room. I would also need circumstantial evidence for the presence of those other people, mind you.

b. Your menstrual cycles mapping based on my date of birth to arrive at a date of conception that should correlate to the above affidavits. (Oh my GOD! I remember that my own Birth Certificate did not exist then, so may be my entire birth has been faked!)

c. … …

Amma: Ayyo! Kadavule! I never thought I would live to hear this (cries, almost faints, falls down)

LeLi: What? You do not want to argue and represent your case systematically and with tangible evidence!? Can’t believe that you are MY Amma! Bah! May be you were my surrogate mother or what??

Amma: Please s t o p… what has got into you, Dei!?

LeLi: Nothing. I am my usual self – that is – normal, thinking, rational, progressive, secular self – full of scientific temper & immense love for Jawaharlal Nehru, his grace, his dazzling brilliance & his everything else…

Okay, I will give you chance to redeem yourself from your stinking Hinduism and stupidity repackaged shit called Sanatana Dharma, though I am really sick of your shenanigans… 

But I want to redeem you from your superstitions, brahminical patriarchy and self-hating misogyny… Here’s a 1 Re coin – am going to toss it.

If it is heads, then I will convert to Christianity.

If it is not and is tails – I would convert to Islam.

Amma: I s h v a   r  a    aaaaaaaa…

(curls up and dies instantly)

LeLi: Good riddance. Now, let me toss my coin anyway…

END

(of everything…)

Ayyo! 😩 Read the rest of this entry »

முதலில் ஒன்றைச் சொல்லிவிடவேண்டும். Read the rest of this entry »

கடந்த இரண்டுமூன்று வாரங்களாகப் பலப்பல பழைய நண்பர்களையும், அறிமுகங்களையும் பார்க்கும் + கொஞ்சம் அளவளாவும் வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. (இத்தனைக்கும் ஒன்றையும் நான் திட்டமிடவேயில்லை!)

அந்த அனுபவங்களிலிருந்து, சுவையான ஒன்றைப் பகீர்வதில் இறும்பூதடைகிறேன். Read the rest of this entry »

எந்த மலை?

அதாவது அனுதினமும் அவ்வாசாமி உழைத்து ஓடாய்த்தேய்ந்து, விழுந்துவிழுந்து செய்து கொள்ளும் ‘கலெக்சன்’ எவ்வளவு? Read the rest of this entry »

1

கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பலப்பல உறவினர்களும் நண்பர்களும் (ஏன், ஒருகாலத்தில் என் குழுவில் இருந்த இளவயதுக்காரர்களும்) போய்ச் சேர்ந்த மணியம். ஏறத்தாழ மாதத்துக்கு இருவராவது இப்படி. Read the rest of this entry »

Sri Badri Seshadri asked that question on Twitter a while ago (24th July 2022), and I responded (25th July, 2022) with some notes/takes.

This post captures it for (pre)posterity, for whatever it is worth, with some minor edits. Read the rest of this entry »

இது ஆரூடம் இல்லை. வரலாறு மட்டுமே. இருந்தாலும்… Read the rest of this entry »

…சுமார் பதினைந்து வருடங்களுக்குப் பின் இன்று இதனைக் கேட்டேன் – இன்று முழுவதும் முடிந்தபோதெல்லாம் இதனை ‘லூப்’ல் கேட்கப் போகிறேன். Read the rest of this entry »

இன்று இந்த அட்டூழியத்துக்குக் காரணமான, இஸ்லாமிய வெறியனும் கொள்ளைக்காரனுமான மீர் ஜூம்லாவின் இறந்ததினம். (31 மார்ச் 1663, பிஹார்); ஆகவே, கொண்டாடுகிறேன்.

+ ஆறேழு வருடங்களுக்கு முன் எழுத ஆரம்பித்து கெடப்பில் போட்டிருந்த வரைவுப் பதிவை பட்டி பார்த்து கொஞ்சம் டிங்கரிங் செய்து பிரசுரிக்கிறேன். நன்றி. Read the rest of this entry »

இதனை வெறும் நகைச்சுவையாக அல்லது நோகவைக்கும், நொந்து கையறு நிலைக்குத் தள்ளும் அறச்சீற்றம் – என மட்டுமே கருதமுடியாது என்பதுதான் பிரச்சினை, என்ன செய்ய… :-( Read the rest of this entry »

கேள்வி: இவற்றுக்கெல்லாம் பொதுவான அம்சம் என்ன? Read the rest of this entry »

பேடி என்பதற்குப் பதிலாக, மோசமான ஒரு வார்த்தையை எழுதலாம் என நினைத்தேன்; ஆனால் அந்த அற்ப அயோக்கியர்களைப் பெற்றெடுத்த தாயார்கள் என்ன பாவம் செய்தார்கள், சொல்லுங்கள்?

ஆகவே. Read the rest of this entry »

(I have read everyone of the posts at this blog, and I know the lad for very many years now) Read the rest of this entry »

ஏனெனில். Read the rest of this entry »

Yes, EVR on a roll, as a troll…

நம் செல்லத் திராவிட ஈவெரா – வாய்க்கு வந்தபடி அட்ச்சிவுட்ட வந்தேறியாக இருக்கலாம், வெறுப்பையும் விஷத்தையும் ஜாதிவெறியையும் கக்கிய ஈன ஜந்துவாக இருக்கலாம். பட்டியல்திரள் மக்களைத் துச்சமாக மதித்துக் கீழ்த்தரமாக ஏசியிருக்கலாம்… முன்னுக்குப் பின் முரணாக, அறிவியல் அறிவற்று உளறிக்கொட்டிப் பேசியே தன் சுயலாபங்களைத் தொடர்ந்து பெருக்கிச் சுயமுன்னேற்றம் கண்ட பெருந்தகையாகவும் இருந்திருக்கலாம்… பகுத்தறிவையும் கொத்துபுரோட்டா செய்துண்டு செரித்த பகாசுரனாக இருந்திருக்கலாம்… தன்னைச் சுற்றி ஒரு பெரும் மூட மூர்க்கர் கூட்டத்தை உருவாக்கியது மட்டுமல்லாமல், தொடர்ந்து வாழையடிவாழையாக அக்கூட்டம் முன்னேற வழி அமைத்துக் கொடுத்தவராகவும் இருக்கலாம்…

ஆனால், அவருடைய நகைச்சுவை உணர்ச்சியும், பிறரை ட்ரோல் செய்யும் பாங்கும் மெச்சத் தகுந்தவையே!

கம்யூனிஸ்ட்களில் அரிவாள்-சுத்தி சின்னக் கொடி:

தமிழர்களின் கொடி:

காங்கிரஸின் கொடி:

அப்போதைய ஜஸ்டிஸ் கட்சி / திராவிடர்கழகக் கொடி:

-0-0-0-0-

இப்போதைய சில கட்சிகளின் கொடிகளையும் சின்னாபின்னங்களையும் பார்த்தால், ஈவெரா என்ன சொல்லியிருப்பார்?

திமுக:

இவர்கள் கட்சியே அயோக்கியர்களின் கட்சி, இது அஸ்தமனம் ஆனால்தான் தமிழனுக்குச் சமூக நீதி கிடைக்கும்.

அது உதயசூரியன் அல்ல, அஸ்தமன சூரியன்.

இந்த கூட்டிக்கொடுக்கறவங்களுக்கு எதுக்கு கருப்புசெவப்பு கொடி?

இவனுங்களுக்கு கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி வீட்டுக்கு அனுப்பறதுதான் சரி.

நாம் தமிழர் கட்சி:

இது என்ன பூனை கொட்டாவி விடற மாதிரி இருக்கிறதே! நான் முன்பே சொன்னதுபோல புலி என்றால் கொல்லப் படவேண்டியது.

எதையும் வெட்டி உணர்ச்சிபூர்வமாக அணுகுவது பயன் தராது. இளைஞர்களோட சக்தி தான் விரயம் ஆகும்.

மக்கள் நீதி மய்யம்:

அரிதாரம் பூசுபவர்களின் அலங்கோலம் தான் இது. கோமாளியோட கட்சி. கைகையா கோத்துக்கிட்டு, சுற்றிச் சுற்றி தட்டாமாலை அடிக்கத்தான் லாயக்கு.

சினிமா நட்சத்திரத்தச் சுத்தி கும்மி அடித்தால் தமிழனுக்கு என்ன பயன்? கொடியே கோமாளித்தனம்.

END

Long ago, I read this story recounted in, now a much defunct crossroads.ws.

It is a parable on how Dravidianism (of whatever kind/dispensation – not excluding Tamil Supremacism) manages to ‘win’ elections (via freebies & liquor, media and bribes++ – not excluding all kinds of ‘reservations’ in the name of ‘affirmative action’++) whereas Tamils of Bharat lose everything, every single time.

The Price of Free Corn…

(based on a telling by George Gordon)

…Some years ago, an old trapper from North Dakota hitched up some horses to his Studebaker truck, packed a few possessions and drove south.

Several weeks later he stopped in a small town just north of the Okefenokee Swamp in Georgia.

It was a Saturday morning — a lazy day — when he walked into the general store. Sitting around the pot-bellied stove were seven or eight of the town’s local citizens.

The traveler spoke. “Gentlemen, could you direct me to the Okefenokee Swamp?”

Some of the old-timers looked at him like he was crazy. “You must be a stranger in these parts,” they said.

“I’m from North Dakota,” said the stranger.

“In the Okefenokee Swamp are thousands of wild hogs.” one old man explained. “A man who goes into the swamp by himself asks to die!” He lifted up his leg. “I lost half my leg here, to the pigs of the swamp.”

Another old fellow said, “Look at the cuts on me; look at my arm bit off! Those pigs have been free since the Revolution, eating snakes and roots and fending for themselves for over a hundred years. They’re wild and they’re dangerous. You can’t trap them. No man dares go into the swamp by himself.” Every man nodded his head in agreement.

The old trapper said, “Thank you so much for the warning. Now could you direct me to the swamp?”

They said, “Well, yeah, it’s due south — straight down the road.” But they begged the stranger not to go, because they knew he’d meet a terrible fate.

He said, “Sell me ten sacks of corn, and help me load it in the wagon.” And they did. Then the old trapper bid them farewell and drove on down the road. The townsfolk thought they’d never see him again.

Two weeks later the man came back. He pulled up to the general store, walked in and bought ten more sacks of corn. After loading it up he went back down the road toward the swamp.

Two weeks later he returned and again bought ten sacks of corn. This went on for a month. And then two months, and three. Every week or two the old trapper would come into town on a Saturday morning, load up ten sacks of corn, and drive off south into the swamp.

The stranger soon became a legend in the little village and the subject of much speculation. People wondered what kind of devil had possessed this man that he could go into the Okefenokee by himself and not be consumed by the wild and free hogs.

One morning the man came into town as usual. Everyone thought he wanted more corn. He got off the wagon and went into the store where the usual group of men was gathered around the stove. He took off his gloves. 

“Gentlemen,” he said, “I need to hire about ten or fifteen wagons. I need twenty or thirty men. I have six thousand hogs out in the swamp, penned up, and they’re all hungry. I’ve got to get them to market right away.”

“You’ve WHAT in the swamp?” asked the storekeeper.

“I have six thousand hogs penned up. They haven’t eaten for two or three days, and they’ll starve if I don’t get back there to feed and take care of them.”

One of the old timers said, “You mean you’ve captured the wild hogs of the Okefenokee?”

“That’s right.”

“How did you do that? What did you do?” the men urged. One of them exclaimed, “But I lost my arm!” “I lost my brother!” cried another. “I lost my leg to those wild boars!” chimed a third.

The trapper said, “Well, the first week I went in there they were wild all right. They hid in the undergrowth and wouldn’t come out. I dared not get off the wagon. So I spread corn along behind the wagon. Every day I’d spread a sack of corn. The old pigs would have nothing to do with it.”

“But the younger pigs decided that it was easier to eat free corn than it was to root out roots and catch snakes. So the very young began to eat the corn first. I did this every day. Pretty soon, even the old pigs decided that it was easier to eat free corn. After all, they were all free; they were not penned up. They could run off in any direction they wanted at any time.”

“The next thing was to get them used to eating in the same place all the time. So I selected a clearing, and I started putting the corn in the clearing. At first they wouldn’t come to the clearing. It was too far. It was too open. It was a nuisance to them.”

“But the very young decided that it was easier to take the corn in the clearing than it was to root out roots and catch their own snakes. And not long thereafter, the older pigs also decided that it was easier to come to the clearing every day.”

“And so the pigs learned to come to the clearing every day to get their free corn. They could still subsidize their diet with roots and snakes and whatever else they wanted. After all, they were all free. They could run in any direction at any time. There were no bounds upon them.”

“The next step was to get them used to fence posts. So I put fence posts all the way around the clearing. I put them in the underbrush so that they wouldn’t get suspicious or upset. After all, they were just sticks sticking up out of the ground, like the trees and the brush. The corn was there every day. It was easy to walk in between the posts, get the corn, and walk back out.”

“This went on for a week or two. Shortly they became very used to walking into the clearing, getting the free corn, and walking back out through the fence posts.”

“The next step was to put one rail down at the bottom. I also left a few openings, so that the older, fatter pigs could walk through the openings and the younger pigs could easily jump over just one rail. After all, it was no real threat to their freedom or independence. They could always jump over the rail and flee in any direction at any time.”

“Now I decided that I wouldn’t feed them every day. I began to feed them every other day. On the days I didn’t feed them, the pigs still gathered in the clearing. They squealed, and they grunted, and they begged and pleaded with me to feed them. But I only fed them every other day. And I put a second rail around the posts.”

“Now the pigs became more and more desperate for food. Because now they were no longer used to going out and digging their own roots and finding their own food. They now needed me. They needed my corn every other day. So I trained them that I would feed them every day if they came in through a gate. And I put up a third rail around the fence. But it was still no great threat to their freedom, because there were several gates and they could run in and out at will.”

“Finally I put up the fourth rail. Then I closed all the gates but one, and I fed them very, very well.

Yesterday I closed the last gate. And today I need you to help me take these pigs to market.”

END

Moral: (Is there a need to even spell it out? But still, FWIW)

Reject the bribing, thieving & womanizing scoundrels… I mean, the parasitic Dravidian scum & the Tamil Supremacist detritus.